CENTRES DE FISIOTERAPIA I OSTEOPATIA

En el canvi més PETIT està la diferència més GRAN.

EVALUACIÓ

És el primer contacte en el qual es valora si el tipus d'eines de les quals disposem són les teòricament vàlides per solucionar el conflicte de salut que ens relata el pacient.

SINCRONITZACIÓ

En aquesta fase, localitzem com és la demanda real del pacient, i triem l'eina terapèutica que ens permetrà aconseguir dit objectiu, amb la major celeritat i eficàcia possible.

FASE ACTIVA

És el període en el qual es duu a terme la resolució del conflicte de salut i on es faciliten i s'ensenya al pacient uns marcadors terapèutics perquè pugui valorar a tot moment el grau d'eficàcia de la nostra acció terapèutica.

INTERIORITZACIÓ

En aquesta fase, es proporciona al pacient una sèrie d'indicacions així com un pla de treball per aconseguir perpetuar al màxim els beneficis aconseguits en la fase activa.

Fisioterapia barcelona

El nostre mètode terapèutic basat en l’eficàcia en els resultats dels nostres tractaments, sorgeix del treball en equip i de totes les nostres eines terapèutiques sobre la base de l’objectiu del pacient.

osteopatia barcelona

Cada membre del grup, ocupa un paper determinat i únic en el si de l’equip de treball. Som i ho vivim com un gran equip.
El nostre compromís s’allarga més enllà de l’hora de visita, ja que, entre tots, planifiquem l’estratègia terapèutica a seguir, i ens assegurem que el terapeuta que atén al pacient és l’idoni per solucionar el seu problema.

Fisioterapia barcelona

Vols trobar una solució al teu problema de salut? Posa’t en contacte amb algun dels nostres centres i de seguida t’atendrem