Mètode E.F.I.cat
Mètode E.F.I.cat

FASES DEL MÈTODE

En el Grup Terapèutic de Catalunya prioritzem l’efectivitat per sobre de tot, a través de la personalització en els nostres tractaments, de les diferents eines de les quals disposem. Per aquest motiu és pel qual realitzem sessions clíniques setmanals amb tot l’equip del centre, per buscar així la solució al problema del pacient i que aquesta sigui, no només la que més s’ajusti a les necessitats del pacient, sinó també la que ens ofereixi una consecució de l’objectiu de la manera més ràpida i efectiva possible.

Fisioterapia barcelona

EVALUACIÓ

És el primer contacte i en el qual es valora si el tipus d’eines de les quals disposem són les teòricament vàlides per solucionar el conflicte de salut que ens relata el pacient.

Fisioterapia barcelona

SINCRONITZACIÓ

En aquesta fase, localitzem com és la demanda real del pacient, i triem l’eina terapèutica que ens permetrà aconseguir l’objectiu esmentat amb la celeritat més gran i eficàcia possible.

grup terapeutic de catalunya

FASE ACTIVA

És el període en el qual es duu a terme la resolució del conflicte de salut i on es faciliten i s’ensenya al pacient uns marcadors terapèutics perquè pugui valorar a tot moment el grau d’eficàcia de la nostra acció terapèutica.

INTERIORITZACIÓ

En aquesta fase, es proporciona al pacient una sèrie d’indicacions així com un pla de treball per aconseguir perpetuar al màxim els beneficis aconseguits en la fase activa.

Resum del mètode

Pacte terapeuta-pacient

– Avaluem el teu problema i valorem si des d’un punt de vista teòric creiem que ho podem solucionar.
– Valorem la magnitud del problema i proposem diferents eines per solucionar-ho. Expliquem al pacient com ho faríem i quant temps creiem que ens portaria.

Valoració del pacient de la tasca terapèutica

– Donem al pacient eines perquè sigui capaç de poder veure els canvis així com el pronòstic que s’espera de la seva evolució.
– Orientació per aconseguir perpetuar els resultats obtinguts.

MÈTODE E.F.I.cat

TU DECIDEIXES QUÈ, COM I QUAN I NOSALTRES HO PORTEM A LA PRÀCTICA

Els inicis del mètode Eficat, es remunta a la fi de l’any 2011, quan el seu creador i ideòleg Sergi Sureda (juntament amb els seus col·laboradors), decideixen de nou replantejar i sotmetre a estudi totes les eines terapèutiques que aleshores eren utilitzades pels membres del nostre equip de treball. Amb l’objectiu de trobar, no solament el mecanisme d’encaix entre elles, si no també l’aspecte en el qual podien resultar més efectives.
El resultat aquest procés d’estudi va asseure les bases del que es coneix com a mètode Eficat.

En l’aplicació del nostre mètode terapèutic, el fet de treballar de manera conjunta i coordinada ens proporciona dos grans avantatges: d’una banda multiplica la quantitat d’eines que tenim per actuar, ja que les eines d’un equip són la suma de les eines individuals de cadascun dels seus membres, i d’altra banda, el mantenir una coordinació de l’equip ben definida i estructurada, ens agilita i ens dóna eficàcia a l’hora de definir els passos a seguir així com a l’hora de portar-los a la pràctica en el restabliment de l’estat de salut del pacient.

QUÈ

Decideix l’objectiu

Decideix el que vols que se’t treballi, nosaltres valorem com és la millor manera per adaptar-nos a la teva demanda. Som nosaltres els que ens adaptem a tu i a la teva inquietud, per a això, tenim una sèrie de preguntes amb el que tenir molt clar quin és el teu objectiu real de consulta.

COM

Decideix l’eina

Disposem d’una important bateria d’eines, que hem adaptat perquè ens permeti ser eficaces a aconseguir els objectius que et plantegis. Serà la nostra labor l’explicar-te quins objectius té cadascuna d’aquestes eines, i a partir d’aquí i del consell del nostre equip, decidiràs per a on comencem a treballar.

QUAN

Decideix quan parar

És el pacient i no el terapeuta el que tria fins a on vol arribar en el seu procés de salut i per tant, fins a on hem de revertir o restablir el procés adaptatiu del teu organisme, i per tant aconseguir un estat de major confort i satisfacció per part del pacient.

E
F
I
Coordinació a l’Atenció Terapèutica