Les Eines

L’aplicació de la metodologia EfiCat a cadascuna de les eines terapèutiques de les quals disposem, dóna lloc a l’aparició dels diferents procediments d’actuació, o dit d’una altra manera, els procediments són l’adaptació de les diferents teràpies a la nostra metodologia pròpia. D’aquesta manera hem aconseguit obtenir, de cada teràpia, allò que millor ens pot oferir.

Així, la qual cosa veiem en els diferents procediments, és part del nom de l’eina acompanyada del sufix -cat, que ens indica que aquesta eina ha estat sotmesa a estudi i adaptada a la metodologia EfiCat, i per tant validada per al treball en equip i en Coordinació (amb la resta de disciplines) per a l’Atenció Terapèutica (CAT).

OSTEOPATIA

(Osteocat)

La osteopatia aplicada amb el nostre procediment Osteocat, ens proporciona coneixement de com està treballant l’organisme des d’un punt de vista global. El que ens permet, no només saber com està treballant el seu cos i quan és segur desactivar el símptoma, sinó també ens aproxima a conèixer sobre quin altres parts del cos podem tractar per poder aconseguir que la zona que ha fracassat i per tant, on ha aparegut el símptoma, no ho torni a fer.

La osteopatia és un treball global que ens permet, no només saber com està treballant el seu cos i quan és segur desactivar el símptoma, sinó també el que ens permet és arribar a l’arrel del problema, a partir del coneixement de com i què és, la qual cosa està portant al cos a no ser capaç d’adaptar-se a les necessitats del moment, sent responsable així, del mal treball del teixit, i per tant afavorint (en la majoria dels casos) l’aparició del símptoma (dolor, inflamació,
…).

La nostra osteopatia Osteocat és sens dubte l’eina ideal per a aquells pacients que pateixin dolors o processos de repetició o de llarga evolució i desitgin, no només desactivar-ho i per tant que no torni a aparèixer, sinó també conèixer i treballar la resta d’estructures implicades en aquest procés patològic.

FISIOTERÀPIA

(Fisiocat)

La fisioteràpia aplicada per l’equip del nostre grup, es troba sota el paraigua que ens proporciona el procediment Fisiocat i és, en gran part, la que ens aporta l’eficàcia directa que caracteritza als nostres tractaments. La fisioteràpia Fisiocat busca desactivar el més ràpidament possible el símptoma (sovint el dolor), portant el teixit (múscul, tendó, articulació…) al millor treball possible independentment de quin sigui l’entorn en el qual es troba. És a dir que el que fem amb el teixit és fer que treballi tot el millor que pot treballar, fer-la més senzilla, treballar, i en la majoria dels casos és suficient per eliminar el dolor.

El procediment Fisiocat ens aporta l’eina per poder definir quin és el “epicentre” o zona de major alteració tissular, la qual cosa ens permet trobar l’estructura que més està pertorbant negativament a la resta d’estructures veïnes a l’àrea del dolor. Una vegada definit i trobat l’epicentre, la palpació tissular, la punció seca, els ganxos de fibrolisis diacutánea,… són algunes de les eines que ens permeten desactivar el mecanisme de perpetuació del dolor de manera ràpida i precisa. D’altra banda, també disposem d’eines de diagnostico i valoració com l’ecografia o la Adibas Posture (diagnòstic i valoració de la postura) que ens ajuden a definir l’estat inicial així com el grau d’eficàcia obtinguda durant el tractament.

La fisioteràpia Fisiocat és l’eina ideal per a aquells que presentin una estructura alterada de recentment aparició, o aquells pacients que de manera ràpida i precisa, necessitin desactivar o en defecte d’això portar a un grau subagut, la(es) zona(es) de dolor.

Fisioterapia barcelona

PNI

(TERÀPIA COGNITIVA – NUTRICIONAL – BIOSOCIAL) (PNIcat)

Per la PNI (l’ideòleg de la qual i creador és el gran investigador en medicina evolutiva reconegut mundialment Leo Pruimboom), un dels aspectes més importants passa per conèixer i donar-li un sentit al que estem vivint, tant referent al funcionament de la nostra fisiologia, com al nostre comportament i conducta.

En la gran majoria de canvis voluntaris que sovint el pacient es proposa fer (perdre pes, fer més exercici,…) apareix una resistència interna que en molts casos s’encarrega de boicotejar-los. La PNIcat té el pretensiós propòsit d’arribar a la comprensió dels diferents processos fisiològics que es donen en el pacient i que són, en gran manera, els responsables directes d’aquesta resistència al canvi.

La gran diferència entre la PNI i qualsevol altra eina que busqui un canvi en el funcionament de l’organisme, és que amb la PNICat el pacient entén tota la dimensió del seu procés, i això facilita al fet que l’organisme permeti el canvi. En aquest sentit, un dels primers efectes de la PNIcat que sol experimentar el pacient després d’una llarga anamnesi (interrogatori de salut inicial), és que és capaç de comprendre i d’observar la seva situació des d’un punt diferent al que venia portant. Flexibles metabólicamente, flexibles immunològicament, flexibles psicològicament (Leo Pruimboom).

La PNIcat és l’eina de treball global ideal per a aquells que caminin buscant un canvi definitiu d’algun aspecte concret de la seva conducta. És perfecta pels quals busquen entendre i decidir que aspectes de la seva vida canviar i com fer-ho a partir, sovint, de propostes que solen contemplar ajustos en l’alimentació, l’exercici físic, en la regulació del bioritme i de la seva vida social, i que fins i tot, solen ser recolzades amb la presa de suplementación per a problema – específic o com Quick Win (guany ràpid) i com a manera de reforçar la necessitat de canvis de l’organisme.

PILATES

(TERÀPIA ACTIVA) (Pilacat)

Amb la tècnica del Pilates s’enforteixen els músculs centrals del cos, que al seu torn només són essencials per mantenir l’estabilitat de la columna vertebral, i per tant per obtenir un equilibri global del cos. El treball de músculs com el transvers de l’abdomen (clau en aquesta teràpia), la presa de consciència del procés de respiració en la realització de l’exercici, així com l’alineació de la columna vertebral, seran els pilars en els quals es basarà la nostra actuació sota aquesta modalitat terapèutica.

El protocol que utilitzem per dur a terme aquesta tècnica ideada per Hubertus Pilates al segle XX i que basa el seu coneixement en conceptes que provenen de la gimnàstica, de la traumatologia i del ioga, ho coneixem com a protocol Pilacat, i ens proporciona uns marcadors que ens permeten valorar els canvis que el pacient va generant en la seva postura a mesura que es va endinsant en el coneixement, a través de l’exercici, del seu propi cos.

El protocol Pilacat ens acosta a una manera d’entendre la salut partint de l’experiència de controlar amb la ment el cos, portant-te així a la sensació corporal d’equilibri, així com a l’estabilitat de la columna vertebral.

El Pilates Pilacat és l’eina perfecta per a aquells que vulguin tenir un espai de pausa en el frenesí del dia a dia i realitzar un treball global, a partir d’una experiència enriquidora de major fermesa corporal i de la seva estructura (abdomen i tronc), prevenint amb això futures alteracions o disfuncions com a contractures musculars o lesions articulars.

MÉZIÈRES

(TERÀPIA ACTIVA) (Mezicat)

El mètode Mézières (tècnica de fisioteràpia ideada i desenvolupada per Françoise Mèziéres a la dècada dels 40) és un treball actiu de reeducació postural global que està ideada per ser realitzada de manera individual i personalitzada, i que condueix al reequilibri postural.

El procediment de Mezicat es desenvolupa mitjançant la proposta d’una valoració i tractament a força d’una sèrie d’exercicis d’estiraments globals que, juntament amb el treball respiratori, de mobilitat concient del cos i de reprogramació propiceptiva, generen canvis en el posicionament del nostre organisme.

Mezicat és idònia per a aquells pacients que estiguin buscant un treball de consciència corporal, entenent i vivint, no només els canvis que necessita i va realitzant, sinó que també participant de tots ells de manera activa i conscient. Mezicat és per als que vulguin “canviar per dins treballant des de fora”.

GIMNÀSTICA ABDOMINAL HIPOPRESSIVA

(GAHcat)

La Gimnàstica Abdominal Hipopressiva és una modalitat de teràpia activa amb incidència global en l’organisme, que va ser creada i desenvolupada per Marcel Caufriez en els anys 80. Aquesta teràpia té com a objectiu el treball de la musculatura abdominal sense perjudicar el sòl pèlvic.

El treball de GAH es basa en la realització de diferents i variats grups d’exercicis en els quals, tant a partir del control del diafragma (mitjançant la respiració) com de la contracció abdominal, s’aconsegueix elevar les vísceres abdominals (úter, bufeta i intestins) i també potenciar la pròpia musculatura abdominal.

En el nostre equip, l’aplicació de la teràpia de GAH es realitza mitjançant l’aplicació del procediment GAHcat, la qual cosa ens aporta una enorme fiabilitat en els resultats obtinguts amb aquesta disciplina terapèutica.

GAHcat és ideal per a aquelles persones que vulguin enfortir la musculatura abdominal (i amb ella l’estabilitat del tronc), alhora que es busca un control i cura de les estructures pèlviques. Està indicat tant per tractar alteracions concretes com a incontinències o post-parts, com per enfortir la musculatura de l’abdomen i tronc.