Missió i Valors

Posar a l’abast de tots, un procés de salut totalment personalitzat i a mida de les necessitats de cadascun

MISSIÓ:

Oferir als nostres pacients un servei integral de salut a través d’un tractament totalment personalitzat i a mida de les necessitats de cadascun.

• “Que cada pacient tingui el seu propi tractament”

• “La salut a l’abast de tots”

• “Un procés de salut totalment personalitzat i a mida de les necessitats individuals de la persona”

VALORS:

•Tractem a la persona no a la patologia.

•Eficàcia: Constantment valorem com està influint la nostra acció en l’objectiu que té el pacient, de tal manera que generem uns marcadors que fem extensibles al pacient perquè pugui valorar constantment com està evolucionant en ració al nostre tractament.

•Transparència: no ens amaguem darrere de paraules tècniques que la gran majoria de pacients no acaben d’entendre. Nosaltres prioritzem la comprensió per part del pacient, no només del que entenem que li està succeint, sinó també de l’estratègia que volem dur a terme per aconseguir els objectius de salut que té. Per això dediquem temps a formar-nos en tècniques comunicatives, per aconseguir assegurar-nos que el pacient pugui, no solament explicar el que li passa, sinó també que és el que està fent per aconseguir els resultats desitjats.

•Equip: si hi ha una paraula que ens defineix, aquesta és la d’Equip. Entenem que el tot és la suma de les parts i que per tant el sumar capacitats i esforços ens deuria acostar amb major rapidesa a l’objectiu desitjat.

•Compartim esforç: el teu temps és el nostre temps. Nosaltres ens prenem molt seriosament la confiança que el pacient diposita en el nostre treball i en la nostra manera d’entendre-ho, de tal manera que tractem i entenem l’economia i el temps del pacient com la nostra pròpia.

•Honestedat: nosaltres som els primers que constantment valorem si les nostres eines són o no vàlides per aconseguir el que ve buscant el pacient, i no només això sinó també si està sent o no efectiu el nostre tractament per a aquesta fi. És per aquesta raó, que després de realitzar un tractament, ens reunim tot l’equip per posar en comú les estructures treballades, així com l’evolució de les mateixes durant el temps de treball.